Service & garantie

Voor bouwinstructies of nadere informatie omtrent bij ons bestelde producten kunt u mailen naar info@klauterkabouter.nl of bellen met 0318 418 653.

KlauterKabouter levert duurzame producten van hoge kwaliteit. Deze producten worden door fabrikanten en toeleverancier van uitgebreide garantiespecificaties voorzien.

Voor garantiezaken omtrent door ons geleverde producten kunt u contact opnemen met:

KlauterKabouter.nl
t.a.v. service en garantie
Keijenbergseweg 37
6705BP Wageningen

info@klauterkabouter.nl
0318 418 653

LET OP: stuur geen producten onder garantie op zonder eerste contact opgenomen te hebben. Uw retouradres kan afwijken van het adres hierboven.

Algemene garantievoorwaarden:
1. Garantie geldt vanaf de dag van aankoop (zie bon of factuur)
2. Garantie is beperkt tot materiaal- en constructiefouten
3. Garantie geldt slechts voor de 1e eigenaar (op vertoon originele aankoopnota) en is niet overdraagbaar
4. Garantie geldt slechts voor normaal consumenten gebruik, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
5. Bij terechte aanspraak op garantie binnen de garantieperiode zal het product gerepareerd of vervangen worden. Dit ter beoordeling van Be-out en/of de fabrikant
6. Bij oneigenlijk beroep op garantie kunnen kosten in rekening gebracht worden.

De garantie vervalt bij:
– reparaties door derden
– oneigenlijk gebruik van het product: o.a. anders dan privégebruik, gebruik anders dan conform instructie (gewichtsoverschrijding etc)
– montagefouten door de gebruiker
– onjuist onderhoud door de gebruiker
– slijtage door weersinvloeden en normale slijtage
– gebreken door onjuiste of onjuist aangebrachte accessoires.

Wij conformeren ons aan de garantievoorwaarden van de fabrikanten en die horen bij het product. Voor details wordt verwezen naar de documentatie en/of de montagehandleiding bij het product.

Defecte en/of incomplete leveringen dient u zsm te melden, zodat er direct actie ondernomen kan worden om uw bestelling kloppend en compleet te maken. 

KlauterKabouter.nl is onderdeel van Be-out. Garantiezaken kunnen door Be-out afgehandeld worden.